FrivilligVests Repræsentantskab

Vores repræsentantskab består af samtlige foreninger, organisationer og andre fællesskaber, der på én eller anden måde beskæftiger sig med frivilligt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune og derfor er med i ForeningsPortalen.
Alle ovennævnte kan deltage i det årlige repræsentantskabsmøde, hver med én stemme.

Det årlige Repræsentantskabsmøde er FrivilligVests højeste myndighed, som bl.a. vælger vores bestyrelse og godkender regnskab og budget.

Repræsentantskabsmødet afholdes i henhold til vores vedtægter én gang årligt inden udgangen af første kvartal.
Mødeindkaldelsen vil væres tilgængelig i vores aktivitetskalender senest én måned før.

Seneste repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet 19. marts 2024:

Referat af repr.møde 22. marts 2024

FrivilligVest Tiltrædelsesprotokollat 2023

FrivilligVest Årsrapport 2023

Tidligere repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabsmødet 19. marts 2023:

Afrapportering på indsatser i 2023

Bestyrelsens årsberetning for 2023

Repræsentantskabsmødet 22. marts 2023:

Årsrapport 2022

Referat af repr.møde 22. marts 2023

– Bestyrelsen 2023-2024 

Repræsentantskabsmødet 30. marts 2022:

Referat af repr.møde 30. marts 2022
Bestyrelsens årsberetning for 2021
Årsrapport 2021

Repræsentantskabsmødet 17. marts 2021:

Referat af repr.møde 17. marts 2021
Bestyrelsens årsberetning for 2020
Årsrapport 2020

Repræsentantskabsmødet 28. maj 2020:

Referat fra repr.møde 28. maj 2020
Bestyrelsense årsberetning for 2019
Årsrapport 2019

Repræsentantskabsmødet 6. marts 2019:

Referat fra repr.møde 6. marts 2019
Bestyrelsens årsberetning for 2018
Årsrapport 2018

 Repræsentantskabsmødet 20. marts 2018:

Referat fra repr. møde 20. marts 2018
– Bestyrelsens årsberetning for 2017
– Årsrapport 2017

 FrivilligVest blev etableret pr. 1. januar 2017:

Referat af stiftende møde 6. oktober 2016