Overvejelser før I lukker en eksisterende forening

Hvis jeres forening af den ene eller anden grund mister medlemmer i en sådan grad, at den er lukningstruet, vil vi anbefale, at I gør jer nogle særlige overvejelser:

Først og fremmest skal I finde ud af, om der stadig er et reelt behov for foreningens ydelser – eller om der blot er tale om håb og gammel kærlighed hos de få tilbageværende medlemmer.
Stil jer selv spørgsmålet: Hvem ude i verden (ud over os selv) vil savne denne forening, hvis den forsvinder?

Hvis I bliver enige om, at der måske stadig er et behov og at “nogen” faktisk vil savne foreningen, så er næste skridt at få foreningen genstartet.

I skal med andre ord gentænke jeres forening, måske omdefinere målgruppen eller finde en måde at blive mere synlige på, så I kan få nogle flere medlemmer.

Det kan være en fordel at finde et konkret mål/projekt at arbejde hen mod, da det på samme tid både kan synliggøre foreningen og få nogle nye medlemmer til at blive interesserede i at være med.

Vi deltager gerne i et møde for at hjælpe jer med at få idéer til at komme videre.
Skriv til: frivilligvest@frivilligvest.dk

Sådan lukker I jeres forening

Hvis de førnævnte overvejelser ender med, at I må lukke jeres eksisterende forening, er der en række vigtige ting, I skal være opmærksome på.

I skal starte med at finde foreningens vedtægter frem, for i langt de fleste vedtægter er det beskrevet, hvordan foreningen kan nedlægges og hvad der skal ske med et eventuelt overskud.

Derudover skal du huske at give besked til Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) og selvfølgelig også til jeres bank og eventuelle sponsorer. Og afslutningsvis skal I slette foreningen i RKSKs Foreningsdatabase.

Vi deltager gerne i et møde for at hjælpe jer med at få overblik over alt det, der skal gøres.
Skriv til: frivilligvest@frivilligvest.dk