FrivilligVests Grejbank formidler udlån af forskellige udstyr mellem foreninger, klubber og andre frivillige fællesskaber i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Forudsætningen for at låne andres udstyr er, at foreningen skal være i kommunens  ForeningsPortal og at man selv er villig til at udlåne eget udstyr til andre ved at lade det registrere i Grejbanken.

Klik her for at tilgå Grejbanken

Det med småt…

Grejbanken

FrivilligVests Grejbank har til formål at hjælpe foreninger, klubber og andre frivillige fællesskaber med at få nem og billig adgang til forskelligt udstyr, ved at de nemt kan låne tingene af hinanden.

Alle foreninger, klubber og frivillige fællesskaber, som er registreret i ForeningsPortalen i Ringkøbing-Skjern kommune, kan låne ting af hinanden i Grejbanken.

For at blive oprettet som bruger i grejbanken (og dermed få mulighed for at låne andres grej) skal din egen forening være villig til at stille noget af jeres eget grej* til rådighed for andre foreninger i Ringkøbing-Skjern kommune.
* Eller fx nogle arbejdstimer, hvis I ikke selv ejer noget grej endnu.

Sådan fungerer det

Når du klikker på knappen ovenfor kan du se et register af alle ledige varer i grejbanken. For at låne noget bedes du kontakte Frivillig Vest, enten på nr 8230 6770 eller mail frivilligvest@frivilligvest.dk. Her skal du informere navn på forening, hvilken vare du ønsker at låne, tidspunktet for afhentning og aflevering samt dato for udlån. 

 

Ejerforhold

Alle varer i Grejbanken er ejet af de forskellige foreninger og ethvert udlån er en sag mellem EJEREN og LÅNEREN.

Grejbankens IT-løsning er ejet og financieret af FrivilligVest, som stiller løsningen vederlagsfrit til rådighed for brugerne.

Erstatningsansvar

Såfremt der sker skader på det lånte grej (eller opleves funktionsfejl) er det LÅNERENS ansvar hurtigst muligt at give direkte besked til EJEREN og aftale, hvordan og hvornår skaden udbedres.

Hverken EJEREN eller FrivilligVest kan på nogen måde gøres ansvarlig for eventuelle indtægtstab eller eksterne omkostninger som følge af fejl på udstyr, der er lånt gennem Grejbanken.

LÅNEREN skal reparere eller erstatte eventuelt ødelagt grej til tilnærmelsesvis samme tilstand, som da det blev udleveret.

Brugervilkår

EJEREN stiller sit grej til rådighed for andre på selvvalgte udlånsbetingelser og har selvfølgelig selv førsteret til at booke sit eget grej. Det er også EJEREN der suverænt beslutter, hvem de vil låne ud til.
Eventuel pris på leje, forbrugsmaterialer eller andre særlige betingelser skal tydeligt fremgå af varebeskrivelsen.
EJEREN skal sikre at udstyret fungerer, når det afhentes og skal informere LÅNEREN om, hvordan tingene anvendes korrekt.

LÅNEREN er ansvarlig for selv at afhente og senere tilbagelevere det lånte hos EJEREN indenfor den bookede tidsfrist.
LÅNEREN er ansvarlig for at passe på tingene og sørge for at de returneres i rengjort og funktionsdygtig tilstand, så de umiddelbart er klar til brug med det samme for den næste bruger.

Historie

Grejbanken er udviklet i 2021-2022 samarbejde mellem FrivilligVest, Ringkøbing Udviklingsforum og IT-virksomheden InfoShare. InfoShare er ikke længere en del af projektet.