Rekruttering af medlemmer og frivillige

“Hvis du fortsætter med at gøre de ting, du plejer at gøre, så får du nok cirka de samme resultater, som du plejer at få…”

Hvis jeres medlemstal er konstant nedadgående, hvis I har svært ved at få besat en bestyrelsespost eller hvis ingen kan/vil/gider at hjælpe et par timer til jeres næste arrangement, så skal I måske overveje at gribe rekrutteringsopgaven an på en anden måde, end I før har gjort.

Vi hjælper jer gerne.

Gør jer synlige i lokalområdet

Konkurrencen om folks fritid er benhård, så det handler først og fremmest om at gøre jeres forening synlig, så folk ved, at I eksisterer.
For det nytter jo ikke, at I har verdens bedste tilbud eller fællesskab, hvis det er en så velbevaret hemmelighed, at ingen andre end jer selv ved det.

I skal derfor gøre jer synlige – og i bestyrelsen blive helt skarpe på, HVEM jeres målgruppe er og HVAD de kan få ud af at komme med i jeres fællesskab.

Strategi eller brandslukning?

Manglen på frivillige kan blive så akut, at I er nødt til at tage dén, der tilfældigvis melder sig (eller føler sig presset til at melde sig…), frem for at vente på dén, der ville have været allerbedst til opgaven.

Dermed kommer jeres rekruttering til at ligne en tilfældig omgang brandslukning, frem for at være en bevidst styret, strategisk proces, hvor I målrettet søger – og på et tidspunkt finder – de helt rigtige personer, som passer ind i jeres team og tilsammen bidrager med det nødvendige miks af kompetencer.

Pas på de “nye” medlemmer

Selv den allerbedste og mest professionelle rekrutteringsindsats er dog fuldstændig spildt, hvis der ikke bliver fulgt op på dem, der henvender sig.

Desværre har mange nye medlemmer og frivillige en oplevelse af at være strandet i et “ingenmandsland”, så snart de har meldt sig ind i en forening.

Det er derfor vigtigt, at I på forhånd planlægger et godt “flow”: ligefra den allerførste kontakt med et potentielt, nyt medlem, via det allerførste møde, hvor den nye dukker op, og helt frem til det tidspunkt, hvor han/hun selv føler sig velintegreret i jeres fællesskab.

Pas (også) på de “gamle” medlemmer

Dine frivillige er IKKE bare en nem og gratis erstatning for lønnet arbejdskraft!

Så selvom det selvfølgelig er meget nemmere at spørge dem, du allerede kender, fremfor at lede efter en anden til en opgave, så skal du være varsom med at overbebyrde “de gamle” med flere opgaver.

FORDI: For at være frivillig skal man både være FRI (d.v.s. have tiden til det) og være VILLIG (d.v.s. have lysten til det).
Så hvis du vil gøre dig håb om at kunne fastholde dine frivillige, så skal du sørge for, at de HVER ENESTE DAG synes, at det er rart at være med.

Hvordan gør vi det rart at være frivillig?

Det har vi to sæt gode råd til, afhængig af, hvilken type frivilligt arbejde, der er tale om:

  1. Klik her for at downloade gode råd til “faste frivillige” (fx ham der træner fodbolddrengene hver mandag aften eller den ældre dame, der passer genbrugsbutikken om lørdagen).
  2. Klik her for at downloade gode råd til “event frivillige” (fx dem, der er parkeringsvagter til stort arrangement eller alle dem, der det muligt at gennemføre landsbyens årlige sommerfest).

Vil du vide mere?

Rekruttering af frivillige er en vigtig disciplin, som det godt kan betale sig at investere tid og penge i.

Hos FrivilligVest hjælper vi gerne med råd og vejledning – og vi deltager også gerne et møde med jeres bestyrelse om, hvilke værktøjer, der kan være relevante i jeres situation.

Læs her om vores mange kurser og webinarer, som på forskellig vis kan give jeres bestyrelse og ildsjæle flere kompetencer.