Persondataloven

Kært barn har mange navne: Persondata-loven, Persondata-forordningen, Databeskyttelses-forordningen eller bare “GDPR”, som er en forkortelse for den officielle, engelske titel: General Data Protection Regulation.
Loven trådte i kraft i samtlige EU-lande den 25. maj 2018.

Hvad betyder det for min forening?

Formålet med GDPR er at stille nogle fælles minimumskrav til beskyttelse af borgerne i forhold til den måde myndigheder, virksomheder, foreninger m.fl. indsamler, udveksler og opbevarer alle de personlige oplysninger, som er nødvendige, for at den pågældende funktion kan fungere.

Helt konkret skal din forening tage stilling til, udarbejde og offentliggøre to dokumenter:
– Privatlivspolitik og
– Datafortegnelse

Hvilke personlige data skal beskyttes?

Der er meget sund fornuft i, at alt det, der direkte og alene peger på én bestemt person selvfølgelig er omfattet af GDPR.
Men de færreste tænker over, at mange andre oplysninger også kan være med til at identificere eller i det mindste sandsynliggøre én bestemt person.
Læs mere i de næste afsnit om: identificerede personeridentificérbare personer og relaterede oplysninger

Klart identificerede personer

GDPR omfatter selvfølgelig de data, som klart og entydigt identificer én bestemt person.
Eksempelvis: CPR-nummer eller kombinationen af  personens navn og adresse.

Identificérbare personer

GDPR omfatter også de data, som gør det muligt at gætte eller på anden måde finde frem til, hvem der med stor sandsynlighed KAN være tale om.
Eksempler på identificérbare personoplysninger:
Telefonnummer, postadresse, mailadresse, IP-adresse, fødselsdato, fotos og videoovervågning.

Relaterede oplysninger

GDPR-reglerne omfatter også alle de øvrige oplysninger, som beskriver en bestemt persons adfærd og dermed fortæller noget, der KAN medvirke til at indkredse vedkommende.
Eksempelvis: Hobby, interesser, medlemskaber, abonnementer, forbrugsmønstre samt religiøs eller politisk overbevisning.

Skabeloner til fri afbenyttelse

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har udarbejdet nedenstående skabeloner, som frit kan benyttes som inspiration for din forenings privatlivspolitik og datafortegnelse.

Husk at tilpasse indholdet til din forenings særlige forhold og behov.
Download pdf-dokumenterne her:

Søg mere inspiration

Find mere information om persondata på:

www.frivillighed.dk

www.datatilsynet.dk

www.GDPR.dk