Samarbejdet mellem FrivilligVest og Ringkøbing-Skjern Kommune er  formaliseret gennem 2 dokumenter:

Samarbejdsaftalen er en flerårig kontrakt mellem FrivilligVest og Ringkøbing-Skjern Kommune, som beskriver de overordnede rammer for vores samarbejde samt den tilhørende financiering.
Samarbejdsaftalen gælder for hele byrådsperioden og genforhandles hvert 4. år.

Udviklingsplanen beskriver mere detaljeret, hvilke opgaver vi skal fokusere på, hvilke konkrete mål, der skal indfries samt en løbende status på, hvordan det går.
Udviklingsplanen opdateres helårligt og halvårligt, forud for de planlagte statusmøder med Ringøbing-Skjern Kommunes administrative ledelse samt repræsentanter fra alle frivillige Råd/Samvirker.
Ved årets afslutning sendes en helårs-opfølgning på udviklingsplanen til Socialstyrelsen.

På billederne herunder ses den aktuelle udgave af udviklingsplanen med 28 forskellige, konkrete opgaver. Senest opdateret 16/6-23.

Klik her for at se Afrapportering på indsatser i 2023

Herunder ses også den aktuelle samarbejdsaftale, for 2022 og frem.