Baggrunden for Wild West Walk ‘n’ Run

Under Covid-nedlukningerne i februar og marts 2021 arrangerede Ringkøbing- Skjern Kommune i samarbejde med Sundhedscenter Vest, Ringkøbing-Skjern Museum og FrivilligVest hver weekend en ny pop-up-gåtur på et naturskønt sted i kommunen.
Ruterne var hver gang markeret med hundredevis af små røde flag, som skulle følges. Dermed var det muligt at gå en spændende tur alene eller sammen med sin familie og stadig overholde forsamlingsrestriktionerne. 
Wild West Walk ‘n’ Run har siden 2022 været en integreret del af samarbejdsprojektet “Søndagsaktiviteter”, som du kan læse mere om her

Erfaringer og vidensdeling

De midlertidige ture er spændende, når turene kombineres med lidt information om hvad der er særligt ved ruten og hvad man kan glæde sig til at se undervejs. Desuden er det spændende i sig selv at turen er midlertidig og altså kun kan benyttes i en afgrænset periode.

Der har generelt været stor begejstring for at blive inviteret ud på en gåtur, som ikke er som de ture, man plejer at gå. Det er trygt at følge flagene rundt og det er interessant, at man ikke ved hvor ruten fører hen efter næste sving.

I Wild West Walk and Run har en del af konceptet været, at man også er kommet udenfor de etablerede stier og får kigget på skovbunden og dermed får en helt anden oplevelse, end hvis man bare går på en sti. Hvis I vil føre jeres tur udenfor de etablerede stier, skal I dog huske at bede arealets ejer om tilladelse.

For deltagerne er det vigtigt at kende de praktiske omstændigheder ved ruten. Hvor lang er ruten? Hvor er der parkeringsmuligheder/hvor starter ruten (Google-koordinater er blevet efterlyst på WWW ’n’ Run Facebooksiden) Desuden kan det fx have betydning om ruten er passende til korte børneben, om det er muligt at komme rundt med kørestol eller klapvogn mv, om der er toiletmuligheder og om der er bord-bænkesæt.

Vigtige opmærksomhedspunkter

 • Tænk over hvad der er særligt ved den rute I planlægger – hvad er det, I vil vise frem?
 • Hvis ruten går gennem private skove/arealer så HUSK at lave en aftale med ALLE de pågældende lodsejere.
 • Hvis I vil føre ruten udenfor de etablerede stier, så husk at få tilladelse fra arealets ejer (private/kommunen/Skov- og Naturstyrelsen).
 • Tænk over at der skal være gode parkeringsforhold med plads til mange biler.
 • Angiv koordinater eller præcis adresse til startpunktet.
 • Lav en tydelig markering ved starten af ruten.
 • Sæt god tid af til markering af ruten.
 • Undgå for lange strækninger af den samme lige vej.
 • Det kan være en fordel, at være flere om at sætte ruten op og samle flagene ind igen efterfølgende, da det godt kan være tungt at gå rundt med alle flagene (samtlige 500 flag vejer cirka 8 kg)
 • Ruten skal være en rundtur, som ikke krydser sig selv. Hvis ruten krydser sig selv (eller går frem og tilbage ad samme rute), bliver folk forvirrede, da de ikke kan se på flagene, hvilken retning de skal gå.
 • Sæt flagene godt fast i jorden, og stik dem gerne dybt ned, så flagene bliver stående selv i blæsevejr.
 • Det er en god ide at opmåle ruten efter flagene er sat op, så I på forhånd kan fortælle, hvor lang turen er.
 • Informer om det praktiske omkring ruten, fx distance, terræn, adgangsforhold mv.
 • Vær opmærksom på, at nogle gæster tracker ruten, så de har mulighed for at gå den senere på egen hånd.
 • Vær tydelig i forhold til, hvem der er arrangør af turen, så folk ved, hvem de skal henvende sig til i tilfælde af spørgsmål/kommentarer eller lign.

 

Hvad må du i naturen?

Miljøstyrelsen har lavet en fin oversigt over, hvad man må og ikke må i hhv. offentlige og private skove og strande – I kan finde oversigten her: Regler for færdsel i naturen – Miljøstyrelsen (mst.dk)