Selvhjælpsgrupper for voksne

Selvhjælpgrupper er en mulighed for mennesker i en svær livssituation til at mødes med ligesindede.

Du bliver mødt med forståelse og accept og lærer af andre, som tumler med de samme problematikker som dig selv.
Det betyder også, at der er en gensidighed og en ligeværdighed i grupperne, fordi alle både kan blive hjulpet og hjælpe andre.

I en selvhjælpsgruppe er gensidig fortrolighed et bærende element.
Samtale og fælles oplevelser gør det muligt at få det bedre, fordi følelsen af at være alene med problemet mindskes.
Det skaber modet til og troen på, at situationen kan ændre sig positivt.

Deltagelse i Selvhjælpsgrupperne er normalt gratis, men der kan engang imellem forekomme småudgifter til f.eks. kaffe eller brug af et lokale.

Hvis du vil vide mere så kontakt
selvhjælpskoordinator Stina Jørgensen
på tlf: 24 42 55 30
eller e-mail: stina@frivilligvest.dk

 

Opstart af Selvhjælpsgrupper

Selvhjælpsgrupperne startes op løbende, i takt med at der kommer henvendelser.
Alle borgere i Ringkøbing-Skjern kommune er velkomne til at henvende sig med ønske om at deltage i en eksisterende ÅBEN gruppe eller med ønske om opstart af ny Selvhjælpsgruppe.

I opstartsfasen hjælpes gruppen igang af en frivillig igangsætter til at skabe en sund kultur for at snakke om sårbare emner og til at finde ud af hvilken arbejdsform gruppen ønsker.

F.eks:
Afklaring omkring mødested.
Ønsker til lokale eller andre faciliteter.
Mødesekvens samt tidspunkt.
Aftaler omkring taletid, aktiv lytning og fortrolighed.
Aftaler omkring dagsorden på møderne.
Afklaring omkring relevante emner.
Metoder/redskaber til problemløsning.

Forskellige typer af Selvhjælpsgrupper

Nogle grupper kører som “lukket gruppe”, da man er startet sammen og er kommet til at kende hinanden rigtig godt. På sigt udvikler nogle grupper sig til private venskaber, hvor grunden til at man mødes glider i baggrunden, men man fortsat har glæde af at dele fælles historie.
Andre grupper kører som åbne grupper med løbende optag af nye medlemmer.

Igangværende og kommende grupper:

 • Kræft som livsvilkår (kronisk kræft). Gruppe med fast gruppeleder.
 • Angst og depression (efter Lær At Tackle forløb).
 • Pårørende til misbrugere eller tidligere misbrugere.
 • Efter alkoholbehandling.
 • Pårørende til voksne med svær kronisk / kritisk sygdom.
 • Forældre/pårørende til børn og unge med autisme.
 • Forældre til børn med alvorlig fysisk sygdom.
 • Patientgrupper og kronikere som fx KOL, kroniske smerter o.lign.
 • Voksne under 45 år med diabetes type2.
 • Livet efter stress.
 • Kvinder der er brudt ud af – eller ønsker at bryde ud af et voldeligt forhold. Gruppe med fast gruppeleder.

KOL-Gymnastik i Ringkøbing og KOL-Gymnastik i Hvide Sande, foregår på aktivitetscentrene og kræver køb af brugerkort.

 

Se også:

Trivselsgrupper for unge – FrivilligVest

Trivselsgrupper for skoleelever – FrivilligVest