Seniormøder

Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2015 én gang årligt afholdt “Seniormøder” som en del af tilbuddet til sine ældre borgere.

I 2023 blev arrangementet afholdt 2 steder efter hinanden:
– den 7. marts i Ringkøbing
– den 9. marts i Skjern

 

Seniormøderne blev arrangeret i et samarbejde mellem:

  • FrivilligVest
  • Ældresagen
  • Kulturcenteret i Skjern
  • ROFI-Centeret i Ringkøbing
  • Sundhed & Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hvad blev oplevet

Selve arrangementet var udformet som en messe, hvor deltagerne gik rundt og besøgte de forskellige stande fra de mange udstillere, der fokuserede deres indsats på 3 emner:

  • Sundhed
  • Selvstændighed
  • Det gode hverdagsliv

 Parallelt med messen var der i løbet af dagen forskellige foredrag om relevante emner.

Historikken bag

Fra 2015 til 2017 hed arrangementet “75 år fødselsdag” og invitationen blev sendt til alle de borgere, der i det pågældende år fyldte 75 år.

I 2015 og 2016 rettede arrangementet sig udelukkende til borgere på 75 år eller derover, mens det i 2017 blev ændret til også at omfatte borgere på 65 år eller derover.

I 2018 og 2019 blev arrangementet omdøbt til “Åbne seniormøder”, som i løbet af uge 10 blev afholdt på 5 forskellige lokationer i kommunen.

I 2020 og 2021 blev Seniormøderne i uge 10 aflyst p.g.a. Covid-19 situationen, men da DK igen midlertidigt åbnede i efteråret ’21 tilbød Ringkøbing-Skjern Kulturcenter at afholde endagsarrangementet “SeniorEvent” og dén form blev inspirationen til planlægningen af det efterfølgende arrangement i 2022, nu med både Kulturcenteret i Skjern og ROFI-Centeret i Ringkøbing som medarrangører.