Sådan gennemfører du et godt projekt

I ethvert projekt er der en række overvejelser, man bør gøre sig på forhånd for at sikre sin succes.
Disse overvejelser kan eksempelvis inddeles i følgende faser:  

 • Idégenerering
 • Interessentanalyse
 • Budget
 • Financiering/Fundraising
 • Eksekvering
 • Grafisk facilitering
 • Evaluering

Værktøjskassen

På billederne nederst ses den 20 sider lange håndbog i projektledelse, som blev den håndgribelige værktøjskasse, der kom ud af uddannelsesforløbet “Mestring af Projekter”.
Værktøjskassen indeholder undervisernes vigtigste guldkorn, gode råd og metoder samt udvalgte kommentarer fra deltagerne.

Klik her for at tilgå håndbogen som PDF

Baggrund

Mestring af Projekter var et uddannelsesforløb, som vi gennemførte fra efteråret 2019 til efteråret 2020, hvor deltagerne gennem fem temaer fik inspiration og konkrete værktøjer til at udvikle og eksekvere egne projekter.

Projektet blev gennemført med økonomisk støtte fra:

 • Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje
 • Bolig- & Planstyrelsens Landdistriktspulje
 • Ringkøbing-Skjern kommunes Ildsjælepulje
 • Ringkøbing-Skjern kommunes Sammenhængskraftspulje