Fakta om de danske frivilligcentre

De første danske frivilligcentre blev etableret i 1989, og i dag findes der 70 frivilligcentre. 

Frivilligcentrene er selvstændige foreninger med lokale medlemmer og egen bestyrelse, som bestemmer retning og indhold.

En række aktiviteter, fx frivilligformidling og konsulentbistand, findes i alle centre, men frivilligcentrene er til for det lokale foreningsliv og gør en særlig indsats for at give lokale ildsjæle indflydelse på hvilke tilbud og initiativer, der er vigtige lokalt.

 

Et frivilligcenter støtter, udvikler og formidler frivilligt arbejde lokalt og arbejder for at forbedre rammer og vilkår for den frivillige indsats. Det skal være lettere at blive frivillig, lettere at yde en frivillig indsats og lettere at hente hjælp og støtte i civilsamfundet.

Frivilligcentrene formidler frivillige og borgere til foreninger og frivillige initiativer, synliggør den frivillige indsats og yder rådgivning og konsulentbistand til lokale foreninger og frivillige initiativer. Frivilligcentrene samler relevante aktører til dialog, erfaringsudveksling og samarbejde for at skabe nye initiativer, udvikling samt et robust og et stærkt og mangfoldigt foreningsliv.

 

Frivilligcentrene er forankret i civilsamfundet og har deres rødder i foreninger inden for det sociale- og sundhedsmæssige område, men i dag samarbejdes der også med foreninger og initiativer inden for idræt, natur og kultur – særligt i forhold til aktiviteter med et socialt sigte.

Frivilligcentrene spiller hver især en vigtig rolle i udviklingen af den frivillige indsats i Danmark og udgør gennem landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) et stærkt fællesskab, som påtager sig et medansvar for udvikling af frivilligheden, foreningslivet og borgernes mulighed for at engagere sig i frivilligt arbejde.

Læs mere om frivilligcentrene på www.frise.dk