Vi hjælper nye netværk i gang

I Ringkøbing-Skjern kommune har vi mere end 1.665 registrerede foreninger og utallige ildsjæle, som brænder for “en sag”.

Nogle af ildsjælene vil gerne finde andre “ligesindede” at dyrke deres interesse med; I kan få hjælp hos FrivilligVest.

Tilsvarende vil nogle af de etablerede foreninger gerne arbejde sammen med andre foreninger, som de på en eller anden måde har et interessefællesskab med.
I kan også få hjælp hos FrivilligVest.

Foreningsnetværk

Hvis din forening gerne vil etablere et netværk med andre foreninger kan vi både hjælpe jer med at finde hinanden og også hjælpe jer med at komme i gang med samarbejdet. 

Eksempel fra 2020:

Etablering af netværk for de cirka 35 patientforeninger, som findes i Ringkøbing-Skjern området.  

Personlige netværk

Hvis du brænder for et bestemt emne eller “en sag” kan vi hjælpe dig med at komme i gang med arbejdet.

Eksempler fra 2020:

  1. Fundraising til etablering af “Mandeklubben”.
  2. Hjælp til at stifte en forening for ukrainske tilflyttere.
  3. Skaffe mødelokale og kaffe til det første netværksmøde for krigsveteraner i Ringkøbing-Skjern området.
  4. Facilitator på et borgermøde i Stauning, der har til formål at generere idéer til den nye sognegård.