Skal foreninger forsikre sig?

Det korte svar er: JA!

For det første kan jeres inventar og rekvisitter blive stjålet eller ramt af hærværk. Men mere alvorligt er, at jeres medlemmer og frivillige kan risikere at komme til skade, mens de arbejder for foreningen.
Og I er faktisk lovmæssigt forpligtede til at have en arbejdsskadeforsikring for både jeres ulønnede frivillige samt for jeres eventuelle lønnede ansatte.
Præcis som enhver virksomhed skal.

Umiddelbart er der nemlig ingen der betaler, hvis et af jeres medlemmer eller en frivillig kommer til skade, mens han/hun arbejder frivilligt for foreningen.

Vedkommendes (eventuelle) private ulykkesforsikring dækker kun ved en decideret ulykke og kun, hvis han/hun får varige mén.
Dermed er der ingen  forsikringsdækning, hvis en fx  får ødelagt sine briller, eller mister sin normale løn i en kortere eller længere periode, fordi han/hun, på grund af sin skade, ikke kan passe sit job.

Hvilke forsikringer bør I have?

Hvis I ingen forsikringer har, så ender det økonomiske ansvar i sidste ende hos bestyrelsen – og dét kan altså blive rigtig dyrt!

Derfor skal I sikre jer, at I som minimum har en arbejdsskadeforsikring.

Og hvordan gør man så det?
Svaret på dét spørgsmål afhænger både af, hvilken type forening I er og hvilke aktiviteter, I har i foreningen:

Hvis I er en etableret forening med “idrætslige” aktiviteter, såsom gymnastik, krocket, cykling eller  boldspil, så er jeres forening næsten altid medlem af enten DGI eller DIF, som har tegnet en fælles arbejdsskadeforsikring, der dækker alle de frivillige, der arbejder for deres  medlemsforeninger.

Men hvis I ikke er medlem af en hovedorganisation eller hvis I eksempelvis er en kulturel forening, en social forening eller en støtte-/venneforening, som ikke har en hovedorganisation bag sig, så er der ikke nogen automatisk forsikringsdækning og så må I selv sørge for at tegne en forsikring.

Hvad koster det?

Det er svært at give et entydigt svar på; for det afhænger både af, hvor mange I er, hvad I laver (og hvor tit) og sidst, men ikke mindst; hvilket forsikringsselskab I spørger.

Vi anbefaler derfor, at I hurtigst muligt kontakter mindst 2 forskellige forsikringsselskaber og spørger, hvad det vil koste at tegne en arbejdsskadeforsikring, som både dækker jeres frivillige, jeres medlemmer og jeres bestyrelse.
Og husk dem, der blot hjælper jer et par timer en enkelt dag om året. De skal også tælles med, så de også får den tryghed, at de er sikret, når de arbejder frivilligt for foreningen.

Hvis I vil høre mere om emnet fra en uvildig person, er I velkomne til at kontakte Preben Holm.
     Telefon: 2460 9690
     E-mail: prebenholm6950@gmail.com

Preben er tidligere direktør for DGI-Vestjylland og uddannet assurandør, så han kender alt til, hvordan foreninger bør sikre sine frivillige.