1990

Historien starter i 1990, hvor Selvhjælp Ringkøbing først lagde planer op til lokalt frivilligt arbejde.

Asta Jørgensen

Leder af Selvhjælp Ringkøbing
(1990-2007)

1995

I 1995 etablerede den daværende Egvad Kommune et af landets første frivilligcentre. Kontoret blev placeret centralt i Tarm, i byens tidligere tømmerhandel; deraf navnet “Frivilligcenter Tømmergården”. I 1994 var Karen Jespersen (dengang S) socialminister, og hun afsatte en pulje, der skulle hjælpe foreningslivet og det frivillige arbejde rundt om i landet ved at give det ordnede rammer. Det skulle være et forsøgsprojekt, og Socialministeriet var på udkig efter otte kommuner, der skulle prøve ideen af i praksis. I Egvad Kommune var Kirsten Kolby socialudvalgsformand, og sammen med socialdirektør Anders Kjærulff, så hun muligheden for at prøve noget spændende af. Egvad Kommune søgte og fik bevilliget projektet med et beløb på 400.000 kroner årligt i fire år. – Jeg ved ikke, hvor stor begejstringen var i socialudvalget, men der blev sagt: Prøv da, fortæller Kirsten Kolby, der nogle år senere blev leder af frivilligcentret. Der kom en bestyrelse, og der blev søgt penge fra diverse puljer. Udfyldelse af ansøgninger og jagten på penge var et uendeligt arbejde. Egvad Kommune valgte at give alle deres §115-midler til frivilligcentret. Det var man forundret over i andre kommuner, for det var jo foreningslivets penge, men i Egvad var foreningerne tilfredse, for de fik hjælp til alt, hvad de havde behov for. Og endelig var der dem, det hele handlede om: De frivillige! 88-årige Vibeke Pedersen var med i den første husgruppe. Hun har altid været frivillig, både med spejdere, husmoderforening og senere med ældreråd, og da muligheden for at blive organiseret i et frivilligcenter bød sig, sprang hun til og blev en del af livet på Tømmergården, hvor centret holdt til. – Der hørte man jo bare til. Man kunne altid kigge ind til en snak, fortæller Vibeke Pedersen, der altid har haft en stor berøringsflade, hvilket var en fordel for frivilligcentret. Aktiviteterne afspejlede på mange måder livet, som det tog sig ud i 90´ernes Tarm. Mange strukturer var ændret, og eksempelvis var der ikke længere så mange til at komme og finde ældre mennesker, der var faldet i eget hjem. Telefonkæder var en ny løsning på det problem, og det var blandt de første aktiviteter, der kom i gang. Lidt efter gjorde computerne deres indtog – og på frivilligcentret var man med på noderne og etablerede en datastue. – I Tarm kan man altså bare noget med de frivillige. Man har altid været gode til at mønstre frivillige til at hjælpe, konstaterer Kirsten Kolby.

Thyra Ernstsen

Leder af Frivilligcenter Tømmergården
(1995-1997)

Inga Thuesen

Leder af Frivilligcenter Tømmergården
(1997-2002)

Kirsten Kolby

Leder af Frivilligcenter Tømmergården
(2002-2007)

2000

I år 2000 fulgte den daværende Ringkøbing Kommune efter Egvad og etablerede “FrivilligFormidlingen i Ringkøbing”. Den havde til huse i en af de bygninger, som i dag rummer Spillestedet Generator.

Frank Henneberg

Leder af FrivilligFormidlingen Ringkøbing
(2000-2002)

Lillian Christensen

Leder af FrivilligFormidlingen i Ringkøbing
(2002-2007)

2007

Kommunalreformen i 2007 medførte en sammenlægning af de fem vestjyske kommuner: Egvad, Skjern, Videbæk, Holmsland og Ringkøbing. I den forbindelse besluttede Byrådet at videreføre de bedste ting fra de fem kommuner til at dække hele storkommunen. Herunder både selvhjælpsgrupperne i én selvstændig organisation “Selvhjælp Ringkøbing-Skjern” og frivilligcenterene i en anden organisation “Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern”.

Asta Jørgensen

Leder af Selvhjælp Ringkøbing-Skjern
(2007-2018)

Kirsten Kolby

Leder af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern
(2007-2009)

2010

Claus Brodtkorb

Leder af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern
(2010 til 31/12-2016)

2015

Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet -eller FIA, som akademiet hurtigt blev omtalt som – nåede at være på banen fra den 1.9.2015 og indtil udgangen af 2017. Tanken bag FIA opstod i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter fem år inden den selvejende institution blev en realitet. Idéen var, at have en institution, der løftede det frivillige niveau og hjalp med at øge frivilligheden i hele Ringkøbing-Skjern Kommune. I modsætning til et traditionelt frivilligcenter, så havde FIA til opgave at arbejde med hele frivilligheden, og ikke kun det frivillige sociale arbejde. Grundtanken var blandt andet, at man gerne ville se på tværs af de områder, man normalt bevæger sig i som frivillig. At man godt kan lære af hinanden, selv om den ene beskæftiger sig med fodbold og den anden med en genbrugsforretning under Røde Kors. Idéen lå i dvale i et par år, men i foråret 2015 gik man i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter på ny i gang med ideen, og det lykkedes at få FIA i gang med arbejdet.

Carsten Bille Christiansen

Leder af FIA
(Frivilligheds- og ildsjæleakademiet)
1/9-2019 til 31/12-2016)

2017

FrivilligVest så dagens lys den 1. januar 2017. I månederne op til havde baglandet til FIA og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern arbejdet på at få godkendt fusionen mellem disse to parter. En fusion, der var politisk besluttet i Ringkøbing-Skjern Kommune og som der endte med at være bred opbakning til fra både FIA og Frivilligcenteret. Tanken bag fusionen var, at man gerne ville undgå at have to selvstændige institutioner, der hver især arbejdede for at bakke op om frivilligheden i Ringkøbing-Skjern Kommune. Så var det bedre at samle kræfterne til én stærk organisation kaldet FrivilligVest.

Carsten Bille Christiansen

Leder af FrivilligVest

1/1-2017 til 30/11-2017

2019

I slutningen af 2018 ønskede den hidtidige leder af Selvhjælp Ringkøbing-Skjern at gå pension. Det blev der besluttet at fusionere Selvhjælp ind i FrivilligVest.., som dermed kom til at stå på tre ben; Det traditionelle frivilligcenterarbejde målrettet de frivillige sociale foreninger, serviceringen af det brede foreningsliv og det nye: facilitering af selvhjælpsgrupperne.

Susanne Rystok

Leder af FrivilligVest

1/3-18 til 30/4-20

Carsten Leidesdorff Skov

Leder af FrivilligVest siden 1/6-2020