Til dig, der skal bruge flere folk

Hvis din forening skal deltage i et arrangement, hvor der er behov for mere mandskab end I selv råder over, så kan I måske få hjælp hos westCREW, som er det kommende, vestjyske event-frivilligkorps.

Vi gennemfører i efteråret ’20 og foråret ’21 et større pilotprojekt sammen med Ringkøbing-Skjern Museum.
Pilotprojektet har to formål: Dels at rekruttere flere frivillige til museets egne events på en ny måde, dels at udvikle westCREW konceptet og dén IT-løsning, som skal bruges til at holde styr på alle opgaverne og alle de frivillige.

Senere vil vi tilbyde westCREW-konceptet til andre, på en sådan måde, at vi hjælper og understøtter hele det brede foreningsliv og samtidig styrker sammenhængskraften i vores store kommune.

Baggrunden for westCREW

westCREW er inspireret af Rethinkers Århus, som er et eventfrivilligkorps, der blev dannet forud for Kulturhovedstadsåret AARHUS2017.

Formålet med westCREW er at skabe synergi mellem forskellige frivillig- og ildsjæleområder, på tværs af civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige.

Deltagelse i westCREW vil understøtte sammenhængskraften i kommunen og forventes også at understøtte bosætningen, ved at gøre det let for tilflyttere at finde frivillige sammenhænge at indgå i, selv i en travl hverdag.

westCREW-konceptet ejes og drives af FrivilligVest.
Initiativet er støttet af ildsjælepuljen i Ringkøbing-Skjern Kommune.