Sådan fusionerer I 2 (eller flere) foreninger

Hvis I ønsker at fusionere (sammenlægge) to eller flere eksisterende foreninger er der rigtig mange ting, I skal være opmærksome på.

En fusion er nemlig ikke det samme som en lukning og en åbning, men derimod en samlet videreførelse af begge (alle) de implicerede foreninger og dermed en samkørsel af økonomi, medlemsregister, aktiviteter og eventuelle eksterne forpligtelser. 

Først og fremmest skal I gøre jer klart, at fusionen sandsynligvis vil tage mindst ét år at gennemføre, da den formentlig vil kræve en vedtægtsændring i alle de implicerede foreninger mindst ét år før sammenlægningen kan besluttes og gennemføres.

Vi deltager gerne i et møde for at hjælpe jer med at få overblik over alt det, der skal til – og vi kan også hjælpe jer med udkast til de nødvendige vedtægtsændringer i de berørte foreninger inden sammenlægningen samt de nye, fælles vedtægter for den fusionerede forening.   
Skriv til: frivilligvest@frivilligvest.dk