Bydelsmødrene i Vestjylland

I Ringkøbing-Skjern kommune har vi mange udenlandske tilflyttere. Heldigvis.

Nogle tilflyttere er kommet frivilligt fra velfungerende lande, mens andre er flygtet fra krig, undertrykkelse eller et samfund i opløsning.

Uanset baggrund kan det, som udenlandsk tilflytter, være svært at falde til og føle sig som en del af et nyt lokalsamfund. Både på grund af manglende netværk, fordi det kan være vanskeligt at tilegne sig det danske sprog og fordi en del udenlandske tilflyttere ikke er vant til, fra deres hjemland, at kunne have tillid til det kommunale system. 

Her kan en Bydelsmor hjælpe!

Over hele landet støtter Bydelsmødre udenlandske tilflyttere i svære situationer, gennem frivilligt arbejde.

Der findes lokale Bydelsmødre-grupper i mere end 42 kommuner i Danmark, der til daglig fungerer i hver sit lille netværk med de relevante samarbejdspartnere, de lokale forhold kalder på. Samtidig er alle de lokale Bydelsmødre-grupper organiseret i et nationalt netværk med hovedkontor i København, der kan bruges af den lokale gruppe til sparring og udvikling.

Hvad er en Bydelsmor

Bydelsmødrene i Ringkøbing-Skjern området er en gruppe ressourcestærke kvinder, der frivilligt (ulønnet) stiller sig til rådighed med egne erfaringer og relevant viden, for andre kvinder med udenlandsk baggrund. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som Bydelsmor ikke er en erstatning for nogen offentlig instans og heller ikke en privat ven, men et engageret hjælpsomt menneske i kvindens liv.

En Bydelsmor fungerer således som bindeled mellem den udenlandske kvinde og lokalsamfundet, og kan hjælpe med at afkode den danske samfundsstruktur og de lokale sociale ”spilleregler”, forpligtelser, muligheder og tilbud.

En Bydelsmor kan etablere tillidsfulde og ligeværdige samtaler fordi de kan bruge deres modersmål, fordi de selv har erfaring med at være ny i Danmark og fordi de selv bor lokalt.

Relationen er uformel og primært kvinde-til-kvinde, men kommer også resten af familien til gavn. Bydelsmødre laver ikke journal eller videregiver information til offentlige instanser (fraset almen underretningspligt).

Bydelsmødrene har primært selv udenlandsk baggrund, men der uddannes også et mindre antal danske kvinder til Bydelsmor, som har særlig interesse i det sociale frivillige arbejde.

Eksempler på Bydelsmødrenes rolle og aktiviteter:

-Bydelsmødrene kan guide kvinder til familie-rådgivning, borgerservice, gymnastik, sundhedsplejersken, jobcentret mv.

-Deltage i forældremøder og lette kommunikationen/afhjælpe misforståelser mellem forældre og daginstitutionen.

-Bydelsmødre kan være medarrangører af kvindecafé, sommerfest eller af temaaftener på biblioteket om eksempelvis ’kommunikation med teenagere’, ’sundhed’ eller ’lokalpolitik’,

Film om Bydelsmor

Sådan bliver du bydelsmor

Har du lyst til at skabe positiv forandring for lokale kvinder, ved selv at blive Bydelsmor? For at blive Bydelsmor skal du gennemføre Bydelsmødrenes Grunduddannelse.

Uddannelsen faciliteres af FrivilligVest og er gratis for deltagerne.

Forløbet strækker sig over på 15 hverdage fra kl 17-20, enten i Ringkøbing eller Skjern.

Gennem de 15 undervisnings-moduler klædes du på til, at kunne støtte andre kvinder, i rollen som Bydelsmor. Desuden skabes der netværk gennem uddannelsesforløbet, så gruppen af lokale Bydelsmødre får grundlag for et stærkt samarbejde og sparring med hinanden efter endt uddannelse.

Al undervisning foregår på dansk og formidler viden under temaerne Kvindeliv, Familieliv og Samfundsliv. Eksempelvis;

  • Demokrati, ligestilling og ytringsfrihed
  • Seksualitet og kvinders ret over egen krop
  • Børns udvikling og hverdag (samarbejde med daginstitution)
  • At være forælder til en teenager og social kontrol
  • Rollefordeling i familien og psykiske udfordringer i familien
  • Samtaleteknik og om at arbejde frivilligt i det sociale felt

Derudover indebærer undervisningen metodemoduler, bl.a. om hvordan man passer på sig selv i det frivillige arbejde.

Baggrund

Bydelsmødrene i vestjylland faciliteres af FrivilligVest og er støttet økonomisk af Soroptimsterne Ringkøbing, større bevillig fra Velliv Foreningen samt kommunale §18-midlerne gennem FrivilligRådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Undervisningsforløbet er tilrettelagt af den landsdækkende organisation www.bydelsmor.dk

De allerede uddannede 22 vestjyske bydelsmødre, har etableret sig som forening og er godt igang med lokale aktiviteter som gruppe og gennem hjælp kvinde-til-kvinde.

Tilmelding sker ved henvendelse til
Koordinator for Bydelsmoruddannelsen i Ringkøbing-Skjern:
Anna Bille
Selvhjælpskoordinator i FrivilligVest
Telefon: 2986 8730
E-mail: anna@frivilligvest.dk

Eller via tilmelding her

Kontakt til en lokal Bydelsmor

De lokale Bydelmødre i Ringkøbing-Skjern arbejder i øjeblikket på mange planer. 

Hvis du vil have fat i en Bydelsmor så formidler forperson Jill Libner gerne kontakten til den Bydelsmor der matcher behovet bedst, ud fra sprog, geografi og øvrige kompetencer.


Jill Libner
Telefon: 2229 5342
E-mail: jilllibner03@gmail.com

Facebook Bydelsmødre Ringkøbing-Skjern