Frivilligrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Formål

Frivilligrådets formål er, i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, at følge og udvikle kommunens politik på det frivillige sociale område ved at:

 • Virke som bindeled og dialogforum mellem aktørerne på det frivillige sociale område og Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Rådgive kommunen om det frivillige sociale område.
 • Virke som høringsorgan, idet Kommunen forpligtes til at høre Frivilligrådet om alle kommunale initiativer og aftaler, som har generel betydning for det frivillige sociale arbejde i Ringkøbing-Skjern kommune.
 • Fremme samarbejdet mellem aktørerne på det frivillige sociale område ved at:
  • Skabe rum for dialog og samarbejde mellem det frivillige sociale område og kommunen.
  • Afholde et årsmøde for det frivillige sociale arbejde i samarbejde med kommunen.
  • Se muligheder på tværs af kommunens fagområder indenfor det frivillige område.
  • Uddele den årlige kommunale Frivilligpris i samarbejde med kommunen.
  • Informere om Frivilligrådets arbejde.

Opgaver

Frivilligrådet skal udvikle det frivillige socale arbejde ved at:

 • Opfange tendenser, ønsker og behov indenfor det frivillige sociale arbejde.
 • Understøtte udvikling af nye tiltag.
 • Udarbejde en årsplan med konkrete initiativer for Frivilligrådet.
 • Deltage i et årligt fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.
 • Deltage i fordeling af § 18 støtte ved at:
  • Indstille ansøgninger om tilskud fra §18-puljen til Social- og Sundhedsudvalget.
  • Gennemføre en årlig opfølgning på tildeling af §18 midler, med henblik på evt. prioritering af bestemte områder og aktiviteter.
  • Stille forslag til revidering af §18-vejledning og de årlige fordelingsprincipper

Medlemmer

Frivilligrådet i RKSK består i alt af 10 medlemmer:


Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern
Tlf. 82306770 | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.