Skip to main content

FrivilligVests Repræsentantskab

Vores repræsentantskab består af samtlige foreninger, organisationer og andre fællesskaber, der på én eller anden måde beskæftiger sig med frivilligt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune og derfor er med i ForeningsPortalen.
Alle ovennævnte kan deltage i det årlige repræsentantskabsmøde, hver med én stemme.

Det årlige Repræsentantskabsmøde er FrivilligVests højeste myndighed, som bl.a. vælger vores bestyrelse og godkender regnskab og budget.

Repræsentantskabsmødet afholdes i henhold til vores vedtægter én gang årligt inden udgangen af første kvartal.
Mødeindkaldelsen vil væres tilgængelig i vores aktivitetskalender senest én måned før.

Seneste repræsentantskabsmøde

Tidligere repræsentantskabsmøder