Bydelsmødre

Bydelsmødre

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i deres lokalområdet for at støtte andre kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå.
Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, hvor hun kan få hjælp til at komme videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.

”Mange udenlandske borgere forbinder myndighederne med noget frygteligt ‐ noget der er farligt. Det er sådan, de kender det fra den stat, de er flygtet fra. Men hvis det er en Bydelsmor, der ledsager en anden kvinde ind til Borgerservice, så har hun tillid til, at det ikke er et frygteligt sted…” 
Professionel aktør 2012.

 

Bydelsmødre i Ringkøbing-Skjern 

I Ringkøbing-Skjern har vi mange udenlandske tilflyttere og særligt kvinder, der ikke er på arbejdsmarkedet.

Projektet går ud på at uddanne en række frivillige ambassadører (bydelsmødre) i lokalområderne. Bydelsmødrene vil efter en uddannelse, som er udviklet af landsorganisationen, blive klædt på til at vejlede de øvrige udlændinge i området.

Bydelsmødrene kan hermed blive nøglen, via principperne Hjælp til Selvhjælp, til at bidrage til de øvrige udlændinges sociale og kulturelle integrationsproces, både de nye og gamle i lokalområdet. Et vigtigt element for bydelsmødrene, er at motivere de øvrige udlændinge til at lære dansk, samt deltage aktivt i det lokale foreningsliv.

Bydelsmødrene vil blandt andet modtage undervisning i: Børns udvikling og barndom i Danmark. Viden om kommunens instanser. Ligestilling og rettigheder. Sundhed og det danske sundhedssystem. Samtale teknikker - etik og dilemmaer. Forenings Danmark og meget mere.

Alt sammen for at kunne understøtte udlændinge i at blive godt integreret i Ringkøbing-Skjern.

Projektet er en del af de landsdækkende BYDELSMØDRE og vi starter uddannelsen i efteråret 2020.

For mere information og tilmelding som bydelsmor i Ringkøbing-Skjern: Send en mail til: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring til os på: 8230 6770

 

Grunduddannelse som Bydelsmor                                                

For at blive Bydelsmor skal man gennemføre Bydelsmødrenes grunduddannelse. Bydelsmødrenes Landsorganisation tilbyder et fuldt Grunduddannelseskoncept og materiale, som strækker sig over 15 moduler. Under uddannelsen får Bydelsmødrene faglig viden, opbygger netværk og får viden om, forståelse for og praktiske erfaringer med arbejdet som Bydelsmor.

Bydelsmødrene kan
Bydelsmødrene kan noget helt unikt, som samfundet har brug for. Bydelsmødrene fjerner et slags ”missing link” mellem de isolerede eller sårbare kvinder og lokalområdet. De kan skabe kontakt til en gruppe kvinder som det offentlige har svært vide at nå. Kvinder som mangler netværk, som ikke ved meget om det samfund, de lever i, som har udfordringer med det danske sprog og som ofte har mistillid til det kommunale system. Bydelsmødrene kan etablere tillidsfulde og ligeværdige samtaler med kvinder fordi de kan bruge deres modersmål, fordi de selv har erfaring med at være ny i Danmark og fordi de selv bor i lokalområdet.

Hjælp til selvhjælp
Bydelsmødrene rådgiver ikke, de lytter, viser muligheder og hjælper således kvinden til at træffe de beslutninger, der er rigtige for hende. Bydelsmødrene løser ikke kvinders problemer for dem, men styrker kvinder i selv at kunne løse deres problemer ved at give dem viden, styrke deres selvtillid og vise dem vejen.

Sprede viden gennem netværk
Bydelsmødrene gør det som mange kvinder allerede gør, nemlig at dele den viden, de har. På den måde bliver erfaringer hurtigt spredt og brugt af andre. Styrken ved Bydelsmødre er, at den viden, som spredes ikke kun bygger på enkeltstående personlige erfaringer, men bygger på faktuel viden om lokalsamfundet og faglige emner som de har tilegnet sig under Bydelsmødrenes grunduddannelse og efterfølgende oplæg i gruppen.

Bydelsmødrenes rolle i lokalsamfundet
Bydelsmødre-gruppen skal ses som en del af en større indsats i et lokalområde, ikke som en indsats ved siden af eller i konkurrence med andre indsatser. Bydelsmødrene bliver en del af lokalområdets indsatser gennem samarbejde om fx en kvindecafe eller sommerfest, og ved at kvinder, som har brug for hjælp, bliver henvist til Bydelsmødrene.

Bydelsmødre-gruppen indgår i lokalområdet i tæt samarbejde med andre lokale aktører. Aktørerne er forskellige alt efter, hvad der giver mening i det enkelte lokalområde. Fordelene ved at indtænke Bydelsmødrene som en del af flere indsatser i lokalområdet er bl.a. at undgå ”konkurrence” eller at forskellige aktører tager de samme initiativer. I stedet samles kræfterne til en mere helhedsorienteret hjælp til kvinder og familier i lokalområdet. Yderligere sikre samarbejdet med andre aktører også Bydelsmødrenes forankring og involvering i lokalområdet.

Kilde: www.bydelsmor.dk

Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern
Tlf. 82306770 | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.